Eredetiség vizsgálat |

+3630 9404 803


Eredetiség vizsgálat

Az eredetvizsga olyan hatósági eljárás, amely ahhoz szükséges, hogy a jármű új tulajdonosa nyilvántartásba vetethesse járművét.
Az eredetvizsgaot a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatallal (továbbiakban: BM KANYVH) együttműködési megállapodást kötött közreműködők végzik.

A hatósági eljárásért a gépjármű kategóriájától függő igazgatási szolgáltatási díjat kell a vizsgálat előtt készpénz átutalási megbízáson (csekken) befizetni. Az eredetvizsgaot kérelmezőnek a csekk átadásával együtt a határozat postázási címét is közölni kell a közreműködővel.

A BM KANYVH a vizsgálatot követően a vizsgálatról kiadott határozatot (igazolás tartalma szerint) és a befizetett szolgáltatási díj igazolását is megküldi a kérelmező által megadott határozat postázási címre, ami alapján a hatósági eljárásban fellebbezési joga is van.
A külföldről behozott üzemeltetés célját szolgáló járművek eredetvizsgaa csak a jármű származásának ellenőrzéséről és annak eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően végezhető el!

A közlekedési igazgatási eljárásban a járművek eredetvizsga elvégzését a BM KANYVH által kiállított hatvan napnál nem régebbi határozattal kell igazolni.

A jármű eredetvizsga eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban csak egyszer használható fel! A közlekedési igazgatási hatóság újabb eredetvizsga nélkül a tulajdonos, üzemben tartó vagy meghatalmazottja kérelmére hatósági bizonyítványt állíthat ki az eredetvizsgai nyilvántartásból.

Az eredetvizsga a járművek azonosítóinak és NEM a műszaki állapotának, valamint a jármű okmányainak vizsgálatára terjed ki.
A vizsgálat kb. 40-60 perc időt igényel, amely alatt az előírások szerint és a megbízó nem tartózkodhat a vizsgáló helységben, illetve helyen.

A vizsgálat célja a jármű eredetinek/gyárinak megfelelő állapotának felülvizsgálata és igazolása. Mivel minden jármű alvázszáma meghatározott ezért ez minden esetben egyértelműen dokumentált kivitelt jelent. Azaz adott a jármű színe, motorja, szélvédői, és egyéb elemei. Ahhoz, hogy ezt ellenőrizhessük a járművön, több helyen, több fajta technikai azonosítót helyeztek el, aminek megléte és hibátlan állapota igazolja a jármű eredeti állapotát. Különböző komolyabb javítások, és cserék során ez az állapot megváltozik, amely a jármű bizonytalan származására utalhat. Esetenként az eltérés függvényében tudatos manipulálására enged következtetni. Ez esetben a vizsgáló állomásnak jelentési kötelezettsége van a hatóság felé.

Ne feledje! Az eredetvizsgálat az Ön érdeke, mert a használt jármű vásárlása előtt meggyőződhet annak eredetiségéről, így nem kell tartania attól, hogy lopott járművet vásárol. Az eredetvizsga az adásvételi szerződés aláírása előtt készíttesse el, mivel annak aláírásával már az Ön tulajdonába kerül a jármű.

Eredetvizsga

A jármű előzetes eredetvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.

Kialakulása

A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII.26.) BM rendelet 1998. január 1-i hatállyal kötelezően elrendelte a külföldről származó használt járművek első magyarországi forgalomba helyezését megelőzően az eredetvizsgálatot, illetve szükséges volt elvégezni az ellenőrzést a jármű egyedi azonosítóinak cseréje esetén is. A vizsgálatok emelkedő száma, az állampolgárok jogbiztonságba vetett bizalma érdekében 1999. július 12. napjától a járművek tulajdonos változásának nyilvántartásba vételéhez is kötelező lett az eredetvizsga elvégzése. 2001. január 1-i hatállyal a közlekedési igazgatási hatósági eljárás a rendőrségtől civil környezetbe került, a körzetközponti települési feladatot ellátó jegyzők által irányított okmányirodákba. E változás eredményeként a Hivatal vette át az eredetvizsgát végzők tevékenységének felügyeletét.

Miért kell újra és újra eredetvizsga?

Valószínűleg Ön is elgondolkodott már azon, hogy miért kell egy járművet minden adásvétel előtt elvinni eredetvizsgára, ezzel plusz költséget és utánajárást okozva, mikor korábban egyszer már megtörtént az azonosítók vizsgálata.

A válasz egyszerű. Azért kell, mert az eredetvizsga kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A biztonság pedig különösen fontos, amikor megtakarításainkból, vagy kölcsönből komoly összeget áldozunk egy járműre.

Az eredetvizsga során a jármű valódiságán túl további fontos információkhoz is jutunk, vagyis meggyőződhetünk arról, hogy a jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel.

Az eredetvizsga azonban nemcsak a vevő érdekeit védi. Védi az eladó érdekeit is azzal, hogy az eredetvizsga visszakereshető képanyaggal rögzíti a jármű akkori állapotát.